ENGLISH

Seminar 2016

7. Thứ Ba, 11/11/2016:

Tên báo cáo: Bải toán Hit đối với đại số đa thức ứng dụng  cho đồng cấu chuyển đại số của Singer

Người báo cáo: NCS. Nguyễn Khắc Tín

Abstract:        

Địa điểmPhòng Seminar Khoa Toán

Thời gian9h

 

6. Thứ Ba25/10/2016: (HOÃN)

Tên báo cáo: Schubert calculus via torus actions

Người báo cáoTS. Đặng Tuấn Hiệp (Đại học Đà Lạt, đang nghiên cứu sau tiến  (Postdoc) tại Đài Loan)

Abstract: xem tại đây.

Địa điểmPhòng Seminar Khoa Toán

Thời gian9h

 

5. Thứ Bảy, 15/10/2016:

Tên báo cáo: 

Người báo cáo: NCS. Nguyễn Văn Đại

Abstract:

Địa điểmPhòng Seminar Khoa Toán

Thời gian9h
 

4. Thứ Hai10/10/2016:

Tên báo cáo: On the Pólya permanent problem

Người báo cáoGSAlexander Guterman (Moscow State University, Russia)

Abstract: xem tại đây.

+ Địa điểm: Phòng Seminar Khoa Toán

+ Thời gian: 14h

 

 
3. Thứ Bảy, 17/09/2016:

+ Tên báo cáo: A new approach to the design of observers for a class of time-delay systems

+ Người báo cáo: TS. Đinh Công Hướng (Khoa Toán, Trường Đại học Quy Nhơn)

+ Abstract: xem tại đây.

+ Địa điểm: Phòng Seminar Khoa Toán

+ Thời gian: 9h

 

2. Thứ Bảy, 13/08/2016:

+ Tên báo cáo: Phương Trình Einstein Hạn Chế Trong Thuyết Tương Đối

+ Người báo cáo: TS. Nguyễn Thế Cang (Khoa Toán, Trường Đại học Quy Nhơn)

+ Địa điểm: Phòng Seminar Khoa Toán

+ Thời gian: 9h
 

1.     Thứ Bảy, 12/03/2016: Báo cáo khoa học

+ Người báo cáo: GS. Saeid Nahavandi, Giám đốc trung tâm nghiên cứu hệ thống trí tuệTrường Đại học Deakin (Úc

+ Địa điểm: Phòng Seminar Khoa Toán

+ Thời gian: 9h