ENGLISH

*Hội nghị quốc tế về Toán học: New trends in Optimization and Variational Analysis for Applications*
*Bài giảng đại chúng *
Trong không khí chào mừng Ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam lần thứ 34, chiều ngày 19 tháng 11 năm 2016, tại
The International Conference *"**New Trends in Optimization and Variational Analysis for Applications [1]"* [1] https://sites.google.com/a/qnu.edu.vn/newtovaa/home
Sáng 16/4/2016, tại Trường Đại học Quy Nhơn đã diễn ra Lễ bế mạc và trao giải Kỳ [1] [1] http://www.qnu.edu.vn/content/b%E1%BA%BF-m%E1%BA%A1c-v%C3%A0-trao-gi%E1%BA%A3i-k%E1%BB%B3-thi-olympic-to%C3%A1n-h%E1%BB%8Dc-sinh-vi%C3%AAn-v%C3%A0-h%E1%BB%8Dc-sinh-to%C3%A0n-qu%E1%BB%91c-n%C4%83m-2016
Hội nghị Đại số-Hình học-Tô pô được tổ chức hai năm một lần với mục đích tổng quan các thành
NĂM tròn xin tiễn tiết đông qua
admin gửi vào T6, 10/21/2016 - 01:29
Năm học 2016-2017, Khoa Toán tuyển sinh 3 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ: Đại số và Lý thuyết số, Toán
admin gửi vào T2, 09/19/2016 - 15:39
*Đề thi tuyển sinh cao học năm 2016-2017* * Môn Đại số [1] * Môn Giải tích [2] [1] http://ktoan.qnu.edu.vn/sites/default/files/Dai-so-2016.PDF [2] http://ktoan.qnu.edu.vn/sites/default/files/Giai-tich-2016.PDF