ENGLISH

Lịch công tác tuần

Từ 29/05/2017 đến 04/06/2017

Chú ý: Để xem tuần tiếp theo, bạn hãy bấm chữ SAU


Thứ ngày Thời gian Nội dung công việc Thành phần tham dự Địa điểm Chủ tọa
Thứ hai
29/05/2017
Thứ ba
30/05/2017
Thứ tư
31/05/2017
Thứ năm
01/06/2017
Thứ sáu
02/06/2017
Thứ bảy
03/06/2017
Chủ nhật
04/06/2017

Tải lịch tuần