ENGLISH

Khách sạn

Thông tin tham khảo về các khách sạn gần Trường Đại học Quy Nhơn

(gần trường sát biển thuận tiện cho đi lại nghỉ ngơi)

I. Nhóm 1: Các khách sạn, nhà nghỉ tương đối tiện nghi, giá khoảng 200-350 nghìn/phòng/ngày

1. Hotel Chương Dương: số 01 Chương Dương, tel: 056 3747636, mobile: 0913432722

2. Khách sạn Khang Khang: số 37-39 Ngô Gia Tự, tel: 056 3747727, mobile: 0972641177

3. Khách sạn Thanh Linh: số 148 Nguyễn Huệ, tel: 056 3825885

4. Khách sạn Âu : số 24 An Dương Vương, tel: 056 3747699

II. Nhóm 2: Khách sạn giá từ 350-500 nghìn/phòng/ngày

1. Khách sạn Hữu Nghị: số 22 An Dương Vương, tel: 056 3846323, mobile: 0913450845

2. Khách sạn Ngọc Linh: số 06 Trần Văn Ơn, tel: 056 3546699

3. Khách sạn Quy Nhơn: số 08 Nguyễn Huệ, tel: 056 3892401

4. Khách sạn Lợi: số 09 Lợi, tel: 0563822292

III. Nhóm 3: Các khách sạn hạng sang:

1. Khách sạn Hoàng Yến: số 05 An Dương Vương, tel: 0563746900 – 0563746901

2. Khách sạn Hải Âu: 489 An Dương Vương, tel: 056 3846377

3. Khách sạn Bình Dương: 493 An Dương Vương, tel: 056 3846355

4. Khách sạn Sài GònQuy Nhơn: số 24 Nguyễn Huệ, tel: 056 3829922

5. Khách sạn Mường ThanhQuy Nhơn: số 02 Nguyễn Huệ, tel: 056 3892666