ENGLISH

Sơ lược lịch sử phát triển

 1. Giới thiệu chung

Khoa Toán học được thành lập năm 1977, cùng với thời gian thành lập trường Đại hoc phạm Quy Nhơn, nay Trường Đại học Quy Nhơn.

Trải qua gần 40 năm xây dựng và phát triểnhiện nay Tổng số cán bộ của Khoa là 45 ngườitrong đó có 1 TSKH, 5 PGS.TS, 18 TS, 23 ThS, 14 cán bộ đang làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài và trong nước, 3 Cử nhânKhoa có 4 tổ bộ mônĐại số và Hình học, Giải tích, Phương pháp giảng dạy và Toán Ứng dụng.

Khoa Toán học đã đào tạo 18 khóa  thạc sĩ gồm 3 chuyên ngành: Đại số và Lý thuyết số, Toán Giải tích, Phương pháp toán cấp. Gần đây, Khoa đã đào tạo Tiến sĩ hai chuyên ngành: Toán Giải tích và Đại số và Lý thuyết số; tính đến năm 2016, Khoa có 13 nghiên cứu sinh.

Các thế hệ sinh viên của khoa đã trưởng thành vượt bậc trong đào tạo, quản lý, NCKH và nhiều cựu sinh viên đạt học vị cao như Tiến sĩ, TSKH, PGS.TS. Đặc biệt, phần lớn cán bộ giảng dạy của khoa được đào tạo tại Khoa Toán học-Trường Đại học Quy Nhơn nay đã trưởng thành trong NCKH và vươn lên hợp tác nghiên cứu với các trung tâm đào tạo, nghiên cứu toán học trong nước và quốc tế.

Hiện nay, số lượng công trình toán học của cán bộ, giảng viên trong khoa được đăng trên các tạp chí uy tín quốc tế ngày càng nhiều, tạo uy tín cho khoa. Đặc biệt, một cán bộ của khoa tham gia hướng dẫn nghiên cứu sinh quốc tế.

 1. Các Trưởng khoa qua các thời kỳ
  Giai đoạn Trưởng khoa
  1978 - 1980 TS. Nguyễn Quý Khang
  1978 - 1984 PTK. Nhà giáo Phan Đình Khảo
  1983 - 1989 Nhà giáo Võ Tiếp
  1989 - 1991 TS. Trần Tín Kiệt
  1991 - 1999 TS. Nguyễn Văn Kính
  1999 - 2002 PGS.TS. Nguyễn Sum
  2002 - 2003 PGS.TS. Võ Liên
  2003 - 2004 PGS.TS. Nguyễn Văn Kính
  2004 - 2009 PGS.TS. Đinh Thanh Đức
  2009 - 2016 TS. Nguyễn Thái Hòa                 
  2016 - nay PGS. TS. Thái Thuần Quang
 2. Những thành tích thi đua khen thưởng đạt được
  Qua gần 40 năm xây dựng và phát triển, với sự nổ lực vượt khó, tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong công tác, Khoa đã đạt được nhiều thành tích xứng đáng được ghi nhận và tôn vinh. Tập thể và nhiều cá nhân của khoa đã được tặng nhiều bằng khen của ngành, của UBND tỉnh Bình Định, của Nhà nước,... riêng Khoa đã vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 1997.