ENGLISH

Kết quả trúng tuyển

Năm học 2016-2017, Khoa Toán tuyển sinh 3 chuyên ngành đào tạo trình độ thạc : Đại số thuyết số, Toán Giải tích Phương pháp toán cấp. thi tuyển sinh diễn ra tại Trường Đại học Quy nhơn trong 2 ngày (từ ngày 10/9 đến 11/9/2016). Kết quả 85 học viên trúng tuyển vào 3 chuyên ngành trên.