ENGLISH

Hội nghị Đại số-Hình học-Tô pô 2016

Hội nghị Đại số-Hình học-Tô được tổ chức hai năm một lần với mục đích tổng quan các thành tựu nghiên cứu mớitrong nước quốc tế trong các lĩnh vực Đại số, thuyết số, Hình học .

Năm 2016, Hội nghị sẽ tổ chức từ ngày 26 đến 30/10/2016 tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk k. 

Thông tin chi tiết xem trang: Hội nghị Đại số-Hình học-Tô 2016.