ENGLISH

Chương trình Kỳ thi

CHƯƠNG TRÌNH KỲ THI OLYMPIC SINH VIÊN HỌC SINH NĂM 2016

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Ngày

Giờ

Thứ Bai,

11/04/2016

08:00

Đón tiếp (cả ngày):

  • Nhận đóng dấu giấy đi đường

  • Đăng (GV, DS thí sinh)

  • Phát tài liệu, chương trình kỳ thi

  • Đăng tham quan, du lịch

Nhà 4 tầng

Thứ Ba,

12/04/2016

09:00

Khai mạc

Nhà thi đấu Thể dục - Thể thao

13:00

Phổ biến nhiệm vụ coi thi cho CB coi thi

Giảng đường A8

13:30-13:45

14:00-17:00

Gọi thí sinh vào phòng thi

Thi môn Đại số cho Sinh viên thi Ngày 1 cho Học sinh 

Giảng đường A8

14:30-15:30

15:30-16:30

Họp trưởng đoàn sinh viên, phân công chấm thi

Họp trưởng đoàn học sinh, phân công chấm thi

Hội trường tầng 13 Nhà 15 tầng

19:00

Chấm thi môn Đại số cho Sinh viên môn thi Ngày 1 cho Học sinh

Hội trường, phòng 13.2, 12.1, 12.4 (Tầng 12, 13 nhà 15 tầng)

Thứ ,

13/04/2016

07:00

07:30-07:45

08:00-11:00

Họp cán bộ coi thi

Gọi thí sinh vào phòng thi

Thi môn Giải tích cho Sinh viên Ngày 2 cho Học sinh

Giảng đường A8

 

08:00

Chấm thi môn Đại số (Sinh viên), ngày thứ nhất (Học sinh)

Hội trường, phòng 13.2, 12.1, 12.4 (Tầng 12, 13 Nhà 15 tầng)

14:00

19:00

Chấm thi môn Giải tích (Sinh viên) Ngày 2 (Học sinh)

Chấm thi môn Giải tích (Sinh viên) Ngày 2 (Học sinh)

Hội trường, phòng 13.2, 12.1, 12.4    (Tầng 12, 13 Nhà 15 tầng)

Thứ Năm,

14/04/2016

08:00

Tiếp tục chấm thi xử kết quả 

Hội trường, phòng 13.2, 12.1, 12.4 (Tầng 12, 13 Nhà 15 tầng)

14:00-22:00

Giao lưu giữa sinh viên, học sinh với Tỉnh đoàn Bình Định

Bờ biển đối diện Quảng trường trung tâm Tỉnh Bình Định

19:00

Họp trưởng đoàn xét giải thưởng, nhận đơn phúc khảo

Hội trường tầng 13, Nhà 15 tầng

Thứ Sáu,

15/04/2016

07:00-12:00

08:00

Tham quan thắng cảnh Bình Định

Chấm phúc khảo

 

Hội trường tầng 13, Nhà 15 tầng

14:00

15:00-16:00

 

18:00

Giáo viên các đoàn tham quan trung tâm Quốc tế Khoa học Giáo dục liên ngành (có xe đưa đón)

Hội thảo về công tác chuẩn bị kỳ thi olympic sinh viên học sinh năm 2017

Liên hoan toàn thể

Trung tâm Quốc tế Khoa học Giáo dục liên ngành (ICISE)

 

 

Nhà thi đấu Thể dục - Thể thao

Thứ Bảy,

16/04/2016

07:30

09:00

Tập trung các đoàn tập trung chuẩn bị làm lễ Bế mạc trao giải thưởng

Lễ Bế mạc Trao giải thưởng

Hội trường B