ENGLISH

Ánh sáng - Cầu nối Toán học & Vật lý

Bài giảng đại chúng

(Dành cho giảng viên sinh viên các ngành của Trường Đại học Quy Nhơn)

Ánh sáng - Cầu nối Toán học & Vật

Người trình bày:

Giáo Tiến khoa học Hoàng Xuân Phú

Viện Toán học

Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam

http://hpsc.iwr.uni-heidelberg.de/hxphu/

Thời gian:

Bắt đầu lúc 19h00 ngày 08/12/2016

Địa điểm:

Hội trường B, Trường Đại học Quy Nhơn