ENGLISH

Cao học

Khoa Toán học đào tạo ba ngành thạc :

  • Đại số thuyết số
  • Toán giải tích
  • Phương pháp Toán cấp

Mục đích của ngành học đào tạo những người giảng dạy nghiên cứu toán theo một trong các chuyên ngành Đại số thuyết số, Toán giải tích Phương pháp Toán cấp. Chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ, học viên cần tích lũy đủ 60 tín chỉ theo chương trình khung của ngành được nhà trường ban hành. Sau khi tốt nghiệp người học được cấp bằng Thạc thể giảng dạy Toáncác trường Trung học Phổ thông, Trung học Chuyên nghiệp, Cao đẳng, Đại học, hoặc làm việc tại các Viện nghiên cứu Toán các sở sản xuất kinh doanh sử dụng kiến thức toán học.

  • Điều kiện tuyển sinh: Thí sinh cần bằng Cử nhân ngành phạm Toán học hoặc Toán học. Thí sinh phải đăng thi tuyển vào các ngành học tương ứng theo sự tổ chức tuyển sinh của Nhà trường
  • Thời gian đào tạo: 2 năm
  • Hình thức đào tạo: chính quy tập trung

Tính đến năm học 2015 -  2016, Khoa đã đào tạo 18 khóa cao học. Các thông tin liên quan đến các khóa cao học quý độc giả thể tham khảo trên Website của Phòng Sau đại học.